Tjänster

El

Vi erbjuder elektriska installationer från lågspänning till högspänning.

Värme & Sanitet

ETAB erbjuder lösningar inom värme och sanitet (VS) för fastigheter och industrier. Vi arbetar med energibesparande åtgärder och tillhandahåller expertkunskap inom pannor och värmepumpar.

Kyla/Ventilation

ETAB hjälper till med allt från ventilationssystem, luftkonditionering och kanaler till kvalificerade lösningar för renrum (clean room) och industriventilation.

Installation

ETAB arbetar med installationer inom El, VS, Ventilation, Kyla och Service inom de flesta områden såsom bostäder, kontor, affärer, offentlig miljö och industri.

Våra specialutbildade tekniker och montörer samordnas från olika teknikområden och vi kan därför erbjuda allt från enskilda installationer till totala lösningar.

Vår ambition är att leverera vad kunden förväntar sig och gärna litet mer. Vi samarbetar med våra kunder från första kontakt till färdigt arbete.

Vi vill leverera energieffektiva, funktionella och miljövänliga lösningar och därför arbetar vi kontinuerligt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i vår verksamhet.

Service

ETAB kan erbjuda kunden en serviceverksamhet som är snabb och säker. Välutrustade servicebilar och specialutbildade servicemontörer borgar för en god service.
Vi vill skapa en god kontakt mellan kunden och oss. Nöjd kund är vårt mål.

Fastighet

ETAB utför drift och underhåll på fastighetstekniska installationer. Vi arbetar med de flesta fastighetsinstallationer.

Så arbetar vi

ETAB-total

Från ide till färdig anläggning. ETAB åtar sig olika former av totalåtagande.

Totalåtagande kan vara: Energikartläggning. Genomgång och sammanställning av tekniska installationer. Förbättringsförslag. Förändrat utförande. Energibesparing och miljöaspekter.

​​​​​​​Totalåtagande kan också vara: Utförande av totalentreprenader (projektering, projektledning, montage, materielleveranser, underentreprenörer).
​​​​​​​

Partnering

ETAB deltar i entreprenadformen partnering. Entreprenadens olika partner samarbetar i byggprocessen och jobbar mot ett gemensamt mål. Allt för projektets bästa.

K-M-A

Kvalitet
ETAB har skapat ett kvalitetsledningssystem i en struktur enligt SS-EN ISO 9001:2000. Kvalitetssystemet innehåller kvalitetspolicy och kvalitetsmanual samt rutinbeskrivningar med tillhörande dokument.
ETAB har fördelen med att vår personal under många år jobbat inom företag med kompletta kvalitetssystem.
 
Miljö
ETAB har skapat ett miljöledningssystem i en struktur enligt ISO 14001 (vi är ännu inte certifierade). Miljöledningssystemet innehåller miljöpolicy och miljömanual samt rutinbeskrivningar med tillhörande dokument.
 
Arbetsmiljö
ETAB har rutiner och riktlinjer för hur vi ska arbeta för att förebygga olyckor och ohälsa. Vi har en arbetsmiljöhandbok som leder oss i det systematiska arbetsmiljöarbetet.