Energikällor

En värmepump utnyttjar denna outtömliga och miljövänliga värmekälla och transporterar den in i ditt hem. Beroende på var du hämtar grundvärmen används olika benämningar på värmepumpen. En markvärmepump tar energi från jordytan, en bergvärmepump från berggrunden, en sjövärmepump från vattnet och en luftvärmepump från utomhusluften.

Kontakta oss gärna för kostnadsfri offert!

Bergvärme

En bergvärmepump använder den solenergi som finns lagrad i berggrunden – energi som kan användas för att värma upp huset och varmvattnet. Att hämta energi från berggrunden är den vanligaste lösningen. Hål borras i berget där rör sänks ned till 100-200 meters djup.

Fördelar med bergvärmepump

 • Det behövs ingen stor tomt
 • Hålet i berget har en jämn temperatur hela året
 • Liten inverkan på tomten
 • Ger möjlighet till kyla

Markvärme

Markvärmepumpen, som även kallas jordvärmepump, tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i markytan, via en slang som grävs ner på tomten. Om berggrunden ligger djupt, eller om du av andra skäl inte vill eller kan borra på din tomt, kan du välja en markvärmelösning.

Slangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor på tomten. Energin hämtas upp ur marken på liknande sätt som med bergvärmen. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar, värmepumpens storlek och tomtens markförhållanden.
​​​​​​​

Fördelar med markvärmepump

 • Ingen borrning behövs
 • Lägre installationskostnad än för bergvärme
 • Markslingan har en jämn temperatur hela året
 • Ger möjlighet till kyla
 • Enda skillnaden mellan markvärmepump och bergvärmepump är att energin hämtas från marken istället för berggrunden.

Sjövärme

Med en sjövärmepump hämtar du solenergi som lagrats i sjövattnet, genom en slang som läggs på sjöns eller vattendragets botten, där den hålls på plats med hjälp av tyngder. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar och värmepumpens storlek. Principen är i övrigt densamma som för berg- och markvärme.
​​​​​​​

Fördelar med sjövärme

 • Ingen borrning krävs
 • Slingan i sjön har en jämn temperatur hela året
 • Liten inverkan på tomten
 • Ger möjlighet till kyla

Luftvärme

Med en luftvärmepump slipper du både borra och gräva. I stället tar du upp energi direkt från omgivningsluften med hjälp av en luftmodul. För att få ett komplett system som täcker hela värmebehovet, och även ger varmvatten, krävs att luftvärmepumpen är en så kallad luft/vattenvärmepump.

En luft/luftvärmepump däremot kan endast ses som ett komplement till annan uppvärmning och kan ej producera varmvatten. En luftvärmepump ger inte lika hög verkningsgrad när det är ordentligt kallt utomhus.

Fördelar med luftvärme

 • Ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra
 • Lägre investeringskostnad
 • Ingen påverkan på tomten
 • Normalt ingen anmälningsplikt till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd